Tekstvak: VvE;
Voor VvE’s is een MJOB is verplicht gesteld om een goede onderbouwing voor het vaststellen van de financiële reserve te hebben.
Daarnaast is een betrouwbare MJOB een stuur instrument om op een betrouwbare wijze het onderhoud van het vastgoed in goede banen te leiden en inzicht te houden op de kwaliteitsontwikkeling van het vastgoed.

Schoolbestuur;
Voor schoolbesturen is het vanaf 2006 verplicht zelf de onderhoudsbehoefte van de school vast te stellen. 
Deze onderhoudsbehoefte is gesplitst in verantwoordelijkheden voor bevoegd gezag “schoolbestuur” en gemeente. 
Het is hét middel om de huisvestingsaanvragen te motiveren.

Gemeentelijk vastgoed;
Juist in deze tijden is het belangrijk een goed beeld te hebben van de kwaliteiten van gemeentelijk vastgoed. 
Aarden Bouwkundig Adviesbureau b.v. brengt de kwaliteiten van het vastgoed in beeld waardoor het onderhoud worden gepland, 
de budgetten gereserveerd en de prestaties van het vastgoed worden gevolgd.

Algemeen;
Wij maken gebruik van het programma O-Prognose, software voor vastgoedbeheer.
Hierin is de NEN 2767 geïntegreerd.